Lever een bijdrage

Je kunt een bijdrage leveren aan het Algemeen Lachblad.
Let wel even op het volgende:

1) Een artikel mag geen schijn van twijfel bevatten. Het Algemeen Lachblad moet te allen tijde haar 100% geloofwaardigheid blijven behouden.
2) Een artikel mag geen (al te) aanstootgevende inhoud hebben.

Stuur je bijdrage naar:
onder vermelding van "Bijdrage Algemeen Lachblad".


De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen aan te passen aan de huisstijl van het AL, maar zal dat zoveel mogelijk proberen te vermijden danwel te beperken.

  © 2001-2018 Algemeen Lachblad™