Adverteren

Het is in principe niet mogelijk op het Algemeen Lachblad te adverteren.
We maken gebruik van GoogleAds voor een bijdrage in de kosten voor de hosting.

Wel worden er af en toe uitzonderingen gemaakt. Voor goede doelen bijvoorbeeld, of voor leuke of bevriende sites (geen banner-exchange).

Wanneer u meent goede redenen te hebben voor een banner op het Algemeen Lachblad kunt u een e-mail sturen naar .

Het Algemeen Lachblad - waar de krant lezen nog leuk is.

© 2001-2018 Algemeen Lachbladô