Leraren sijn de hoop voor de toekomsd!

Lieve Olga:
Ik ben een lerares van 42 jaar en ik wil tog eens onder de aandagt brengen dat leraren meer respekt verdienen. Aangesien wij de kinderen van nu - en dus de volwasenen van later - onderrigten sijn wij de hoop voor de toekomsd. Ik foel mij net als vele andere kollecha's nog wel eens miskent. Ik heb een zware oplijding moeten volgen voordat ik dit vak mogt uitoefenen. En deze kennis iedere dach weer overbrengen op de kinderen wordt ook vaak onderschad. Ik find dus dat ik maar eens de agting moet krijgen die ik verdien.
F. van S. te L.

Jij bent onze hoop voor de toekomst? God helpe ons!

  © 2001-2018 Algemeen Lachblad™