Dove mensen bedreigt met uitsterving!

Volgens een recent Deens onderzoek van wetenschapper Sven Johenssen dreigen dove mensen uit te sterven. Het blijkt dat dove mensen zich te weinig voortplanten. Als de neergaande lijn zich doorzet zullen dove mensen in het jaar 2078 uitgestorven zijn, volgens het onderzoek.
Wanneer gevraagd naar de oorzaak van het feit dat doven zo weinig aan sex doen antwoord Sven Johenssen: "volgens mij hebben ze daar nog nooit van gehoord".

  © 2001-2018 Algemeen Lachblad™