Abonnement Playboy is gezonder dan abonnement sportschool!

Door Hans de Groot - Redactie Menselijk Lichaam

Recent onderzoek lijkt uit te wijzen dat het kijken naar blote vrouwen zeer gezond is. Mannen leven langer, gezonder en gelukkiger wanneer ze regelmatig een 'portie erotiek' tot zich nemen. Zo'n 10 minuten per dag kijken naar vrouwelijk naakt zou zelfs gelijk staan aan 30 minuten fitness!

Het prestigieuze 'New England Journal of Medicine' publiceerde onlangs dit artikel waarin het onderzoek staat beschreven. Maar liefst drie jaar lang heeft het Engelse onderzoek geduurd en meer dan 450 mannen werkten er aan mee. Dr. Alfred Weatherby, hoofd van het onderzoeksteam en verbonden aan de Universiteit van Cambridge: "Het doel van ons onderzoek was aanvankelijk om te onderzoeken wat voor effect het dagelijks bekijken van sexblaadjes heeft op de hersenen van mannen. Hiertoe stelden we de helft van de groep mannen dagelijks bloot (..haha) aan bladen vol naakte vrouwen, terwijl de andere helft pertinent verstoken bleef van het vrouwelijk schoon."

"Na enkele maanden bemerkten we al een curieus verschil tussen de twee groepen. De groep die dagelijks sexbladen bekeek leek ten eerste veel gelukkiger. Bovendien had deze groep veel minder last van lichamelijke pijntjes en ongemakken. Toen hebben we onze onderzoeksfocus verschoven van de hersenen naar het lichaam. En wat bleek alras: de groep met sexbladen had in vergelijking een significant betere bloeddruk. Daar moesten wij natuurlijk prompt meer van weten."

Tot 6 jaar ouder worden

"Na drie jaar van wetenschappelijk onderzoek is onze stellige eindconclusie dat sexuele prikkeling het hart doet pompen en zo de bloedsdoorstroming bevorderd. Er is dus aantoonbaar minder kans op hart- en vaatziekten wanneer men dagelijks vrouwelijk naakt aanschouwd. De kans op een hartaanval wordt met 40% gereduceerd en de gemiddelde man kan tot 6 jaar ouder worden! Uit ons onderzoek blijkt ook dat zo'n 10 minuten per dag kijken naar naakt gelijk staat aan 30 minuten fitness. Om het populair te zeggen: een abonnement op de Playboy gezonder is dan een abonnement op de sportschool. Wie had dat ooit gedacht?"

Suggestieve handelingen

Op kritiek op dit onderzoek zoals geuit in ander vakbladen wil Dr. Weatherby niet ingaan. "Ja, we zijn gesponsord door Playboy Magazine, maar zij leverde alleen de bladen met blote vrouwen. Zij hadden verder geen invloed op dit onderzoek."
Over of er nog een vervolg op dit onderzoek komt is Dr. Weatherby duidelijker: "Jazeker, we gaan exact ditzelfde onderzoek nog eens uitvoeren met echte - levende - vrouwen. Dus dan worden de mannelijke proefpersonen iedere dag minstens 10 minuten blootgesteld aan een aantal wulpse, naakte dames die allerlei suggestieve handelingen zullen uitvoeren. We gaan meten of mannen daar nóg gezonder van worden."

Proefpersonen

"Oh ja, wilt u in uw artikel vermelden dat wij GEEN proefpersonen meer zoeken voor dit onderzoek? In ons universiteitsblaadje hadden we een oproep gedaan en we zijn letterlijk bedolven onder de vrijwilligers. Mijn gehele onderzoeksteam heeft zich als eerste aangemeld en zodoende zoek ik momenteel eigenlijk eerder gekwalificeerde wetenschappers dan proefpersonen."

De conclusies van dit nieuwe onderzoek zult u uiteraard t.z.t. weer exclusief in het Algemeen Lachblad terug kunnen vinden.

  © 2001-2020 Algemeen Lachblad™