En op de vijf UFO-piloten is dronken!

Door Herman Huizen - Correspondent Buitenaards Leven

In een uitgelekte interne memo van de Amerikaanse luchtmacht wordt al het personeel gewaarschuwd om uit de buurt van UFO's te blijven, aangezien gebleken is dat n op de vijf UFO-piloten dronken is!

In de twee pagina's tellende memo doen onderzoekers melding van diverse voorvallen waarbij het vliegpatroon van UFO's identiek is aan het vliegpatroon van een dronken piloot in een 'aards' vliegtuig. "Onze analyses laten niet alleen vaak een klassiek slingerpatroon zien, maar ook het vertragen of versnellen zonder aanwijsbare reden, en zelfs het overdreven koers proberen te houden zoals een dronken automobilist die probeert zijn dronkenschap te verbergen door overcompensatie," aldus een betrokken onderzoeker.

Het onderzoek is gebaseerd op de analyse van meer dan 250 UFO-meldingen die de Amerikaanse luchtmacht sinds de tweede wereldooorlog heeft ontvangen. Volgens de betrokken medewerker was de aanleiding van het onderzoek de bezorgheid van de Amerikaanse authoriteiten over het grote aantal neergestortte UFO's.

Stompdronken

"Er wordt algemeen aangenomen dat UFO's gebaseerd zijn op geavanceerde buitenaardse technieken. Daardoor zou een ongeluk met een UFO eigenlijk vrijwel onmogelijk moeten zijn. Toch bestaan er tientallen dossiers over UFO's die neergestort zijn. De bekenste is die van Roswell, New Mexico, USA, in 1947. De autopsie op de buitenaardse wezens die in het wrak gevonden werden, bracht een opvallend hoog alcoholpromilage aan het licht. Destijds werd hier niets achter gezocht, maar na de huidige analyses van vliegpatronen trekken wij een hele andere conclusie; ze waren stompdronken!"

Stress

"Vliegen onder invloed is de waarschijnlijke oorzaak van het Roswell-drama geweest", zo valt er te lezen in de memo. "Vandaar dat we tot een nieuwe gedragscode overgaan in relatie tot Unidentified Flying Objects". Was het in het verleden zo dat luchtmachtpiloten UFO's moesten benaderen en identificeren, de nieuwe orders zijn om op veilige afstand te blijven en de UFO te observeren. "Zorg dat je uit de buurt bent wanneer zo'n drankorgel de macht over het stuur verliest", zo eindigd de memo.

Volgens de betrokken onderzoeker die verder anoniem wil blijven, heeft het overmatig alcoholgebruik van UFO-piloten nog wel een positieve kant. "Mijn conclusie is dat buitenaardse wezens ook gewoon last van stress hebben en net als een groot deel van ons dan vervolgens naar de fles grijpen. Misschien hebben we meer overeenkomsten dan tot nu toe wordt aangenomen."

2001-2020 Algemeen Lachblad