Liegen tegen vrouwen is goed!

Door Hans de Groot - Redactie Menselijk Lichaam

Een onlangs gepubliceerd, en nu al omstreden, onderzoek wijst uit dat er niets op tegen is om tegen vrouw of vriendin te liegen. Sterker nog; het is zelfs beter omdat gebleken is dat vrouwen de waarheid vaak niet aankunnen!

Was het tot nu toe algemeen geaccepteerd of zelfs wenselijk gedrag om als man tegen vrouw of vriendin de waarheid te vertellen - de resultaten van een intensieve studie naar menselijke interacties wijzen uit dat dit een compleet achterhaald, en zelfs ongezond idee is. Althans, zo beweert Dr. Arthur Forest, hoofd van het Institute of Human Studies in Albuquerque, New Mexico, USA.

Volgens Dr. Forest was de aanleiding van het onderzoek de hypothese dat veel mannen vaak tegen beter weten in de waarheid vertellen en/of er vervolgens spijt van krijgen. "Hierbij had ik ook een persoonlijke insteek. Na zes op de klippen gelopen huwelijken ging ik mij afvragen of mijn eerlijke karakter hier een rol in gespeeld kon hebben. Nu weet ik dat ik mezelf een berg alimentatie had kunnen besparen door niet altijd zo eerlijk te zijn. Liegen loont."

"Als je je vrouw of vriendin gezond wilt houden, lieg dan regelmatig tegen haar."

Dr. Forest en zijn onderzoeksteam hebben in zes maanden ruim 1000 vrouwen ondervraagd. Daarnaast zijn er nog diverse andere experimenten uitgevoerd.
Dr. Forest: "De hoofdconclusie is dat vrouwen de waarheid meestal niet aankunnen. Het blijkt dat wanneer een vrouw haar man of vriend een directe vraag stelt en vervolgens de harde waarheid krijgt te horen, de vrouw hier in veel gevallen emotionele schade van ondervind. Vrouwen met een zeer eerlijke man of vriend zijn vaak psychisch labiel, tot het depressieve af. Maar naast emotionele schade treedt fysieke schade ook met regelmaat op. Zo blijkt bij vrouwen in zulke relaties het imuniteitssysteem aangetast te worden waardoor de vrouw blootgesteld wordt aan allerlei rondzwevende bacterien en virussen.
Mijn eindconclusie is dan ook: als je je vrouw of vriendin gezond wilt houden, lieg dan regelmatig tegen haar."

Wortelkanaalbehandeling

Het meest illustrerende voorbeeld van Dr. Forest's conclusie was een experiment dat in het kader van het onderzoek werd gehouden. In dit experiment raakte een vrouw in coma nadat haar man haar in alle eerlijkheid vertelde dat hij "liever een wortelkanaalbehandeling kreeg van een blinde tandarts, dan een zondag door te brengen met haar en haar moeder".

Op de vraag of hetzelfde onderzoek onder mannen soortgelijke conclusies op zou leveren heeft Dr. Forest geen antwoord. "Het is op zich wel een interessant gegeven natuurlijk, maar probeer het maar eens gefinancieerd te krijgen. Zo'n onderzoek kost veel geld. Voor mijn onderzoek had ik geen moeite om geldschieters te vinden. U moet weten dat de mensen die hier aan de touwtjes trekken vrijwel uitsluitend mannen zijn. Ze stonden bijna te dringen op de stoep toen ik mijn onderzoeksplannen onthulde. Maar ik betwijfel zeer of een onderzoek naar mannen ook op zulke enthousiaste reacties zal kunnen rekenen.

Top 5

Dr. Forest heeft een Top 5 samengesteld van leugens die mannen tegen hun vrouw en/of vriendin vertellen:

1. Je bent de mooiste vrouw die ik ken.
2. We moeten meer praten met elkaar.
3. Je bent helemaal niet dik.
4. Ik vind je moeder een hele bijzondere vrouw.
5. Ik kom direct uit mijn werk naar huis, schat.

Dr. Forest werkt momenteel aan het vastleggen van alle bevindingen in het boek "Lessen in liegen tegen vrouwen". Dit boek zal verschijnen samen met een DVD waarop allerlei praktijksituaties nagespeeld worden. Diverse uitgeverijen hebben zich al gemeld om het boek uit te mogen geven. Wanneer het boek precies zal verschijnen is nog onduidelijk.

  © 2001-2020 Algemeen Lachblad™